Breaking News

นายกสมาคมนักข่าว แนะสื่อหยุดค้าความตระหนก

นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ให้ความเห็นถึงการเสนอข่าวของสื่อมวลชน ในช่วงวิกฤต โควิด19 โดยขอให้สื่อคำนึงถึงประชาชน สร้างความตระหนักอย่าค้าความตระหนก เชื่อสังคมคอยจับตาสื่อ

แชร์เลย