Breaking News

บ่มเพาะนักสังคมสงเคราะห์จิตอาสา ช่วยคลายวิกฤตโควิด-19

0 0


บ่มเพาะนักสังคมสงเคราะห์จิตอาสา ช่วยคลายวิกฤตโควิด-19 คิดประยุกต์เครื่องมือคัดกรองและประเมินก่อนวางแผนช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัว พลิกบทบาทนักสังคมสงเคราะห์ยุคนิวนอร์มอล ด้าน 3 อดีตผู้ป่วยโควิดรับอาสาเดินหน้าให้กำลังใจผู้ป่วย หวั่นผลกระทบทางสังคมถูกบูลลี่จนทำซึมเศร้า พร้อมรณรงค์ฉีดวัคซีน ขณะที่พบปัญหาแรงงานข้ามชาติหลุดจากระบบรักษาเหตุนายจ้างหลอก

วิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบทางสังคม โดยเฉพาะกับผู้ป่วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 11 องค์กรภาคีเครือข่ายสังคมสงเคราะห์ ดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะนักสังคมสงเคราะห์และรูปแบบการดูแลทางสังคม และเสริมพลังชุมชนในการเฝ้าระวัง ดูแล และจัดการทางสังคมสำหรับผู้ป่วยและผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด–19


นางระพีพรรณ คำหอม คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า ดำเนินโครงการมาตั้งแต่การระบาดของ โควิด-19 ระลอกแรก เข้าไปเสริมพลังให้กับชุมชนเตรียมพร้อมรับมือกับการระบาดระลอกใหม่ และอบรมนักสังคมสงเคราะห์ใช้แบบประเมินปัญหาทางสังคมด้วยตนเอง เพื่อคัดกรองก่อนการวางแผนช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัว ทำให้ลดขั้นตอน สามารถเข้าหาผู้ป่วยเชิงรุก ซึ่งพบปัญหาผู้ป่วยถูกบูลลี่จนทำให้ซึมเศร้า และเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ทั้งนี้ในอนาคตนักสังคมสงเคราะห์ อาจจะใช้เครื่องมือดังกล่าวในภาวะวิกฤตหรือภาวะเร่งด่วน ซึ่งอยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเครื่องมือนี้ไปใช้ผ่านระบบดิจิทัลต่อไป


นางเยาวเรศ คำมะนาด นายกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทย ในฐานะผู้คิดเครื่องมือ ในการคัดกรองและประเมินก่อนการวางแผนช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัว กล่าวว่า เครื่องมือเดิมที่มีอยู่ยังไม่ตอบโจทย์คนทำงานในยุคโควิด-19 จึงได้ประยุกต์เครื่องมือตามกรอบแนวคิดบัญชีสากล เพื่อการจำแนกการทำงานสุขภาพและความพิการ หรือ ICFของ WHO ดึงข้อคำถาม 14 ข้อ ที่ครอบคลุมมิติ ด้านครอบครัว สุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ปรับปรุงและทดลองใช้กับโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และต่อมา นักสังคมสงเคราะห์จิตอาสากว่า 300 คนได้นำไปประเมินผู้ป่วยโควิดกว่า 1,400 ราย จากนั้นต่อยอดให้ผู้รับบริการ ไปประเมินปัญหาทางสังคมด้วยตัวเองผ่าน Google Form โดยกรอกข้อมูลทางมือถือใช้เวลาประเมินเพียง 5 นาที ก่อนขยายนำไปใช้ 40 โรงพยาบาล และขณะนี้อยู่ในระหว่างการประเมิน คาดว่าเดือนสิงหาคมนี้จะได้ข้อสรุปและนำเครื่องมือนี้ไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคติดต่อร้ายแรงและโรคอุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้นพร้อมปรับปรุงให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน


ด้านนางสาวอมรรัตน์ สุนทรวิภาต นักสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 จ.สุพรรณบุรี กล่าวว่า ได้นำเครื่องมือประเมินมาใช้กับผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่ทำให้การทำงานมีความน่าเชื่อถือ มีข้อมูลอ้างอิงและยังช่วยออกแบบโปรแกรมวิธีการการรักษาได้ง่าย มีประสิทธิภาพ สามารถทำแผนในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยได้รวดเร็ว

ในภาวะวิกฤติโควิด-19 เหล่าอาสาสมัคร ถูกระดมเข้ามาช่วยเหลือทุกช่องทางเพื่อดูแลปัญหาตั้งแต่เมื่อติดเชื้อ รักษาตัว และหลังหายป่วยกลับบ้าน ใช้ชีวิตในสังคม รวมถึงรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้สังคม ซึ่งอดีตผู้ป่วยโควิดระลอกแรก 3 คน ได้เข้ามาเป็นจิตอาสาภายใต้ “โครงการกำลังใจสู้ภัยโควิด@ปทุมธานี” และเป็นพันธมิตรของโครงการพัฒนาสมรรถนะนักสังคมสงเคราะห์ฯ ได้ใช้ วีดีโอคอล รับฟัง แลกเปลี่ยน และให้กำลังใจผู้ป่วยเพื่อไม่ให้เกิดภาวะซึมเศร้าลดปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย


นายพจนาถ แย้มยิ้ม แท็กซี่จิตอาสาที่เข้าร่วมโครงการนี้ เล่าว่า จากประสบการณ์ที่เคยติดโควิดรอบแรกจะเกิดความเครียดสะสม และได้รับผลกระทบทางสังคมตามมา เมื่อเข้ามาเป็นจิตอาสาได้ทำหน้าที่เหมือนเป็นญาติคนหนึ่งคอยไปเยี่ยมผู้ป่วย รับฟังปัญหา คำถามที่เจอมากที่สุด คือ จะหายไหม อาการของโรคจะเป็นอย่างไร เมื่อได้พูดคุย ทำให้ผู้ป่วยมีกำลังใจและลดความเครียดได้มาก


น.ส.กรกนก เหมทานนท์ จิตอาสาอีกราย กล่าวว่า เคยถูกสังคมบูลลี่จากที่ป่วยโควิด ช่วงนั้นไม่มีใครอยากพูดคุยด้วย ซึ่งการมาทำหน้าที่จิตอาสาทำให้ภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือสังคม และขอฝากบอกทุกคนว่า ผู้ป่วยที่หายแล้ว จะไม่มีเชื้อโควิด ฉะนั้นอยากให้เข้าใจและอย่ารังเกียจหรือบูลลี่


เช่นเดียวกันนายเริงศักดิ์ ยมะคุปต์ จิตอาสา กล่าวว่า จากการรับฟังปัญหาพบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีความเหงา เครียด คิดมาก หากปล่อยไว้อาจเป็นโรคซึมเศร้า จึงอยากบอกว่า ผู้ป่วยทุกคนต้องพยายามบังคับตัวเอง มีสติให้ได้ ถ้ามีเวลาให้ฝึกสมาธิ ฝึกจิต หรือออกกำลังกายเบาๆ


ด้านนางขนิษฐา บูรณพันศักดิ์ หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า อยากให้ทุกจังหวัดมีนักสังคมสงเคราะห์จิตอาสาเช่นนี้ เพราะถ้าผู้ป่วยไม่ได้รับการเหลียวแลทางสังคม อาจได้รับผลกระทบอย่างมาก อย่างไรก็ดี สถานการณ์เช่นนี้นับเป็นความท้าทายที่นักสังคมสงเคราะห์ต้องทำงานแบบนิวนอร์มอลเสมือนไม่มีตัวตน ทำงานผ่านระบบเสียง วีดีโอคอล ต้องจับอารมณ์จากความรู้สึกให้ได้ นอกจากการสื่อสารที่ดีแล้วยังต้องใช้หัวใจฟังจึงเป็นความท้าทายทางวิชาชีพในการสร้างสัมพันธภาพความเป็นมนุษย์ นับเป็นการพลิกบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ที่ต้องยิ้มผ่านหน้ากาก

นอกจากนี้ผลกระทบจากโควิด-19 ยังเกิดขึ้นกับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน หรือLPN อีกหนึ่งเครือข่ายพันธมิตรโครงการพัฒนาสมรรถนะนักสังคมสงเคราะห์ฯ ยังได้เข้ามามีส่วนช่วยเป็นตัวกลางให้คำปรึกษาประสานโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษา โดยนายสมพงษ์ สระแก้ว ผอ.มูลนิธิฯ เล่าว่า ได้เปิดช่องทางโทรศัพท์และเฟซบุ๊กให้แรงงานข้ามชาติติดต่อผ่านล่ามชุมชนภาษาเพื่อนบ้านเมียนมา ลาว และกัมพูชาเพื่อให้คำแนะนำ ประสานผ่านหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ซึ่งตั้งแต่การระบาดระลอกแรกจนถึงระลอกสามขณะนี้ ได้ให้การช่วยเหลือ แรงงานชาวเมียนมา กัมพูชาและลาวและรวมถึงคนไทยมากกว่า 30,000 ครอบครัว คิดเป็นมูลค่าจากเงิน และเครื่องอุปโภค บริโภค ที่บริจาคบรรเทาทุกข์ชั่วคราวเป็นจำนวนกว่า 14 ล้านบาท


เจ้าหน้าที่ล่ามของมูลนธิ LPN นายแป พิว อ่อง เล่าว่า ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ คือ แรงงานข้ามชาติจะเข้าไม่ถึงสิทธิในการักษาตามโรงพยาบาลต่างๆ แม้ว่าแรงงานส่วนใหญ่จะมีบัตรประกันสุขภาพ ตามที่รัฐบาลกำหนดให้ซื้อในระยะเวลา 2 ปี แต่กลับพบว่า บัตรมีระยะเวลาแค่ 3 เดือนเพราะถูกหลอกจากนายหน้าที่พาไปซื้อ ทำให้หลุดจากระบบการรักษา แรงงานที่ติดเชื้อ จะเกิดความกังวลใจพราะเมื่อต้องหยุดงาน ก็เสียรายได้ ไม่มีเงินเลี้ยงชีพครอบครัว


นายปฏิภาณ พงษ์พาณิชย์ เจ้าหน้าที่ล่ามภาษา มูลนิธิ LPN กล่าวว่า แรงงานข้ามชาติพบปัญหาจากการระบาดระลอก 2 ที่จ.สมุทรสาคร ในเรื่องปัจจัยการดำรงชีวิต ขาดแคลนอาหาร ค่าเช่าห้อง ส่วนรอบสามเป็นสถานการณ์ที่หนักขึ้น เช่น การเข้าถึงสิทธิการรักษา ทั้งนี้หลังหายป่วยนายจ้างบางรายไม่อยากให้มาทำงานเพราะกลัวติดโควิด แรงงานเหล่านี้จึงต้องตกงาน หลุดออกจากระบบ
การเดินหน้าของเครือข่ายเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยคลี่คลายวิกฤตโควิดที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
แชร์เลย

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น